Algemene Voorwaarden PresentatiePro

 1. Toepassingsgebied
  a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door PresentatiePro, waaronder trainingen, coaching en presentatieservices (hierna te noemen “de diensten”).
  b) Door gebruik te maken van de diensten van PresentatiePro, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Doel van de Diensten
  a) De diensten van PresentatiePro hebben als doel om je vaardigheden te ontwikkelen, je persoonlijke groei te bevorderen en effectieve communicatie te ondersteunen.
 3. Betalingsvoorwaarden
  a) Betalingen voor de diensten van PresentatiePro dienen binnen 30 dagen na voltooiing van de dienst te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Restituties en Annuleringen
  a) Restituties worden niet verleend voor de diensten van PresentatiePro, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. b) Voor trainingen geldt een annuleringsbeleid: bij annulering door de opdrachtgever binnen 7 dagen voor aanvang van een training wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
  c) Voor coaching sessies geldt een annuleringsbeleid: bij annulering door de opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een sessie wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 5. Aansprakelijkheid
  a) PresentatiePro is niet aansprakelijk voor schade, verlies of letsel aan eigendommen of personen tijdens het gebruik van de diensten. De deelnemer/klant draagt de volledige verantwoordelijkheid hiervoor.
 6. Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming (AVG)
  a) Tijdens de diensten van PresentatiePro kan vertrouwelijke informatie worden gedeeld. PresentatiePro zal deze informatie vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden, tenzij wettelijk verplicht of met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer/klant.
  b) De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van de diensten worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG. PresentatiePro neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
 7. Gebruik van Beeldmateriaal en Testimonials
  a) PresentatiePro behoudt zich het recht voor om foto’s, video’s en testimonials van de diensten te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij gebruik van beeldmateriaal waarop personen herkenbaar zijn, zal PresentatiePro vooraf toestemming vragen aan de betrokkenen.
 8. Duur van de Algemene Voorwaarden
  a) Deze algemene voorwaarden blijven van kracht voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld.
 9. Overige Bepalingen
  a) Het annuleringsbeleid zoals beschreven in punt 5 is een aanvulling op eventuele andere specifieke overeenkomsten tussen PresentatiePro en de opdrachtgever.